Stichting BAMBS heeft ten doel

Activiteiten ondersteunen ten behoeve van een veilige en gezonde start voor moeders en baby’s in het binnenland van Suriname. Iedere baby verdient een mooie en veilige geboorte.

Onze Stichting heeft de ANBI-status, dit wil zeggen dat de stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’.

Informatie